Një yll në qiell
sa bukur po shëndrit,
kjo hënë e bukur,
po na falë pakëz dritë.

Ky qiell i kaltër
dicka po na tregon,
se kemi një Zot
që në na mbron.

Jeto për ty dashuria ime,
kur stë kam afër të mbaj në kujtime,
je gjithmonë në ëndrrat e mia,
sa e madhe për ty kjo dashuria…