Sa vështirë të pranosh,
se më në zemren e tij sje,
sa vështirë ta mendosh,
se për të kuptim më ske.

Sa humbje e madhe në dashuri,
kur e di se për mua jë vec ti,
sytë s’më shohin tjetër gjë,
stë krahasoj me asgjë!